Mutaties leden 2022

In 2022 hebben de volgende leden wijzigingen plaats gevonden.

Opgezegd;

Karel Verhoeven

Henk van Oers

Jeanette Hermes

Gerard Deelen

Wil van Dorp

Simon Bout

 

Nieuwe leden;

Joost Duppen

Frans Zegers

Jan Willem te Winkel

Gerhard van der Wiel