De clubavonden


Met uitzondering van de grote vakantieperiode is er elke 2 weken op vrijdag een clubavond in ons clublokaal in het Sociaal Cultureel Centrum "De Vink" te Schijndel.

De clubavonden worden gevuld met fotobesprekingen van ingezonden foto's van de leden en afgewisseld met workshops.

Een aantal keren per jaar wordt een gastspreker/docent uitgenodigd.

Verder worden op de overige avonden door onze activiteiten commissie foto-uitstapjes, workshops en technische avonden georganiseerd. 

Alles zonder verplichtingen alhoewel je aanwezigheid wel gewaardeerd wordt.

Expositie


Jaarlijks wordt in november een grote expositie georganiseerd in de grote zaal van De Vink.

Alle leden laten gedurende 2 dagen hun beste werk van het afgelopen jaar zien.

 

De expositie is sinds jaren een groot succes met bezoekers aantallen ruim 1000 bezoekers.

 

Lidmaatschap


Lid worden? De fotoclub Schijndel heeft op dit moment 36 leden. Wij beschouwen dit als een maximale "bezetting" om al deze leden voldoende activiteiten aan te kunnen bieden.

 

Basiskennis op gebied van techniek van de fotografie vinden wij wel belangrijk alvorens lid te kunnen worden van onze club. Geïnteresseerden die graag willen beginnen met fotograferen verwijzen wij eerst naar basiscursussen en de beschikbare literatuur op gebied van fotografie.

 

Wij hebben een wachtlijst voor enthousiaste amateurfotografen die op termijn toch lid zouden willen worden van onze fotoclub. 

 

Als je nog enthousiast bent is het raadzaam het contactformulier, achter de 'info' knop, zo volledig mogelijk in te vullen. Na ontvangst krijg je een bevestiging (email) met daarop je positie op de wachtlijst.

 

Het lidmaatschap kost €75,- per jaar +  éénmalig €15,- inschrijfkosten bij de Fotobond. Info


email@fotoclubschijndel.nl

Secretariaat

        p/a Hopstraat 26

               5482LP Schijndel

Kamer van Koophandel 171063461

NL05 RABO 0158 8634 61