Toelichting bestuursbesluit laptop gebruik

Toelichting van het bestuur op de weloverwogen beslissing om geen laptop meer te gebruiken tijdens fotobesprekingen.

Al geruime tijd zijn er tijdens de voorbesprekingen met de laptop discussies over de belichting / kleuren van de foto. Iedereen kan zich vast wel de opmerkingen herinneren; 'thuis was ie wel goed’, ‘hier is de foto veel lichter/donkerder’ en de vele varianten hierop.
De oorzaak van deze verschillen zijn te wijten aan twee zaken t.w.;

-        de kalibratie van de beamer en mogelijk het gebruik van een niet gekalibreerde laptop die wordt gebruikt, 

-        Laptops zijn niet geschikt om foto te beoordelen. Een niet juiste stand van het scherm veranderd de licht-invalshoek en daarmee komen de kleuren anders over op het beeldscherm van de laptop is aangeleverd. En wij beoordelen wat we zien.

Recentelijk is onze beamer door een bedrijf gekalibreerd voor het gebruik van foto’s op usb. Als je PC thuis goed gekalibreerd is worden de foto’s ook optimaal getoond op de beamer.

De cursus voorbespreken geeft aan dat er 4 pijlers in de bespreking gebruikt kunnen worden:

    • Beschrijven

    • Analyseren

    • Interpreteren

    • Waarderen[

De voorbespreking is niet bedoelt om foto’s op dat moment te corrigeren/aan te passen. Hier is geen tijd voor. 

Wanneer een voorbespreker graag een aangepaste/gecorrigeerde foto wil laten zien kan dat zeer zeker een aanvulling zijn op het gesprokene. Het bewerken kan door de voorbespreker dan vooraf plaatsvinden en de aangepaste foto kan dan als 2e foto getoond en toegelicht worden. 

De mogelijkheid om tot op detail niveau in te kunnen zoomen is niet nodig. De foto zou op het ‘oog’ beoordeeld moeten worden. Daarbij komt dat de foto’s bijna allemaal in een hoge resolutie worden gemaakt. De foto’s worden voor de presentatie sterkt gecomprimeerd waardoor een beetje inzoomen al snel tot pixelvorming en schijnbare onscherpte leidt. Hierdoor ontstaat onnodige discussie en teleurstelling bij de maker omdat de foto in origineel formaat wel scherp is.  

Het demonstreren van mogelijkheden om foto’s te bewerken is niet het doel van een foto-bespreekavond. Hiervoor kan de activiteitencommissie aparte avonden inplannen.